Không gì quan trọng bằng đi vệ sinh kịp thời

Upload by Nga • 13 lượt xem

Lỗi này tại ai khi cháu đã nói muốn đi vệ sinh rồi mà cô cứ cố bắt múa.