Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu

Upload by Quan • 272 lượt xem

Thấy đúng thì cho 1 LIKE nhé.