Làm rơi Iphone và DJ nhặt được

Upload by Yoon Son Ha • 5 lượt xem

Thế là nó trở thành cảm hứng để anh ấy cho ra đời hit luôn.