Lớ ngớ vớ huân chương khi mua hàng thải

Upload by Goro • 10 lượt xem

Đau bụng với cả chủ lẫn khách.