Lớ ngớ vớ huân chương khi mua hàng thải

Upload by Goro • 12 lượt xem

Đau bụng với cả chủ lẫn khách.