Mạc Văn Khoa siêu lầy khi quảng cáo dầu gội

Upload by Haru • 104 lượt xem

Chuyển nghề sang quảng cáo dầu gội, 'thánh bắn chữ' Mạc Văn Khoa cũng không bỏ bớt tính lầy.