Màn biểu diễn siêu ảo diệu

Upload by Lawan • 18 lượt xem

Màn biểu diễn ảo thuật của anh ấy khiến ban giám khảo và khán giả không nhịn nổi cười