Mẹ cứ suốt ngày la mắng, nhưng thật ra là...

Upload by Kyon • 30 lượt xem

Mẹ cứ suốt ngày mắng bạn thế này thế kia, nhưng đằng sau đó là cả một tình thương bao la không phải ai cũng hiểu...