Miếng ăn là miếng tồi tàn, hễ mất một miếng lộn gan lên đầu

Upload by Nyoko • 17 lượt xem

Lần sau đừng có thả thính nữa!