Mồ tổ cha cái thằng chụp hình

Upload by Garuda • 14 lượt xem

Chỉ vì thằng chụp hình mất dạy mà ông mất vợ khi chưa kịp biết đêm tân hôn.