Một phút huy hoàng rồi chợt tắt

Upload by Thu Lauren • 11 lượt xem

Vừa mỗi giây trước với giây sau mà khác biệt hoàn toàn vậy chứ.