Muốn ghét cũng không ghét nổi

Upload by Kano • 5 lượt xem

Khi bạn muốn giận 1 đứa bạn nhưng không thể nhịn cười với những trò xàm của nó.