Nếu yêu anh là sai thì em đây không cần đúng

Upload by Hai Melanie • 9 lượt xem

Người yêu em thật lòng em không cần, Kẻ lừa dối em em lại yêu.