Ngã ngửa với sự sáng tạo bá đạo của con người

Upload by Uyeda • 35 lượt xem

Đôi lúc "cái khó lại ló cái khôn", sức sáng tạo con người thì phải nói là ngoài sức tưởng tượng.