Nhịp tim của một dân bay chính hiệu

Upload by Thu Allison • 11 lượt xem

Bác sĩ sau khi nghe nhịp tim có vẻ cũng lây nhiễm rồi.