Những câu hỏi gây ngán ngẩm nhất dịp Tết

Upload by Hieu • 9 lượt xem

Tết này vẫn lại giống Tết xưa, các FA vẫn bị hỏi "có gấu chưa". Chuẩn bị câu trả lời đi các bạn nhé.