Những sáng tạo ngoài sức tưởng tượng của nhân loại

Upload by Haro • 289 lượt xem

Những con người lười biếng thường sẽ có những phát minh mà nhân loại khó có thể tượng tượng ra.