Niềm vui khó diễn tả được bằng lời

Upload by Kenna Nguyen • 546 lượt xem

Khi tôi nghe tin đứa bạn thân mới chia tay.