Ninja xuống tay không thương tiếc

Upload by Toshiro • 37 lượt xem

Khổ thân, ninja quá nhanh quá nguy hiểm!