Nỗi buồn của những đứa không biết hát

Upload by Trung • 5 lượt xem

Nhiều khi hưng phấn muốn xướng lên một bài nhưng rồi...