Phấnh khích với nhạc phim chế Tấm Cám của Huỳnh Lập

Upload by Shima • 101 lượt xem

Huỳnh Lập đã bất ngờ tung ra MV nhạc phim cực độc có tên Sấp mặt luôn trước khi Tấm Cám - Chuyện Huỳnh Lập kể chính thức ra mắt.