Robot phiên dịch 2018

Upload by Kazu • 6 lượt xem

Phụ nữ nghĩ gì, có trời mới hiểu. Đàn ông cũng chẳng kém phần. Thế nên đi đâu cũng phải đính kèm con robot để phiên dịch.