Rớt tim với pha troll khốn nạn trên đường phố

Upload by Thanh Ava • 1.434 lượt xem

Ra đường chỉ sợ nhất gặp phải những kẻ "khốn nạn" như thế này, có ngày làm mình "rớt tim" mất.