Sao chép hay hơn bản gốc

Upload by Kané • 13 lượt xem

Nhìn vào các động tác của cậu nhóc, người xem có thể hiểu những gì đội cổ vũ thực hiện dưới sân.