Sao nhập ngũ Anh cả Hoàng Tôn mạnh mẽ như thần Thor

Upload by Naveen Doi • 7 lượt xem

Rắn rỏi, mạnh mẽ, quyết đoán và dũng cảm đó là hình tượng mới của Hoàng Tôn khi trở thành một chiến sĩ pháo binh của Lữ đoàn pháo binh 45.