Sao nhập ngũ SS4 Hương Giang Idol khoe mang bikibi đi nhập ngũ

Upload by Jang Nara • 81 lượt xem

Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.