Sao Nhập Ngũ SS5 Bảo Kun vật vã chào báo cáo

Upload by Kazu • 17 lượt xem

Với nội dung "Học chào báo cáo" Gia Bảo lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trong nội dung này, anh thực sự thể hiện rõ sự thất vọng với bản thân khi không hoàn thành được những nội dung đầu tiên trong ngày đầu nhập ngũ.