Sao Nhập Ngũ SS5 Hoàng Tôn lóng nga lóng ngóng

Upload by Toshiro • 9 lượt xem

Hoàng Tôn thực hiện chào báo cáo rất tự tin tuy có đôi chút lóng ngóng.