Sao nhập ngũ SS6 Mr Cần Trô mất kiểm soát khi đứng trước chỉ huy

Upload by vunq • 15 lượt xem

Đi diễm trông anh hoạt bát lắm cơ mà? Đứng trước chỉ huy thôi có cần phải lúng túng vậy không anh 'Trô' ơi!