Sao nhập ngũ SS6 Phong cách chống đẩy lì lạ Kiểu Sâu Đo

Upload by Hiroko • 17 lượt xem

Lần đầu tiên tôi được thấy phong cách chống đẩy 'ngực lên trước, mông lên sau' thế này.