Star Wars gặp The Beatles trong Kế hoạch bị đánh cắp của Leia

Upload by Shika • 24 lượt xem

"Star Wars" sẽ kỷ niệm 40 năm vào ngày 25 tháng 5, trong khi album "Sgt, Pepper's" của The Beatles sẽ kỷ niệm 50 năm ngày 1 tháng 6. Một sự kết hợp làm fan của cả The Beatles và "Star Wars" sung sướng. Đó là lý do cho sự ra đời của clip "Kế hoạch bị đánh cắp của Công chúa Leia" do các fan tạo ra.

Star Wars Prank

2.251 lượt xem