Sự cố đáng tiếc trong thang máy

Upload by Linh • 17 lượt xem

Thực tình là em ý không biết tìm cái lỗ nẻ nào để chui xuống trốn.