Sự khác biệt giữa tự đến nhà crush và crush đột nhiên tới nhà

Upload by Yoon Ye Hee • 75 lượt xem

Đúng là thốn không tưởng khi crush đến nhà mà không báo trước.