Tag đứa hay dìm bạn vào cảnh cáo nhẹ

Upload by Namiko • 22 lượt xem

Hôm nay bố mày bức xúc lắm rồi đấy.