Tag đứa hay dìm bạn vào cảnh cáo nhẹ

Upload by Namiko • 16 lượt xem

Hôm nay bố mày bức xúc lắm rồi đấy.