Tâm sự của bao thằng ghét học Hóa

Upload by Mineko • 13 lượt xem

Bài hát nói hộ tiếng lòng của bao nhiêu lứa học sinh.