Tất cả chỉ tại cái thằng con nhà người ta

Upload by Kenji • 3 lượt xem

Các mày có thù cái thằng "con nhà người ta" như tao không?