Thằng con nghiện game và giấy phân chia tài sản

Upload by Jang Nara • 10 lượt xem

Thằng con sẽ về ở với 1 trong 2 miễn ai là chủ nhân của cái máy tính.