Thanh niên hồn nhiên cướp gấu giữa đường

Upload by Dung • 27 lượt xem

Chắc thanh niên này FA lâu năm quá rồi nên mới ra đường cướp "gấu" của người khác.