Thầy giáo ngẩn người khi cô học trò thích làm điều ngược lại

Upload by Lawan • 102 lượt xem

Không chỉ trong lúc di chuyển mà khi thi đấu cô học trò cũng làm điều ngược lại với tất cả mọi người.