Thi đại học

Upload by Park YooChun • 232 lượt xem

“12 năm đi học...Em chỉ thi một lần chứ thi xong đừng khóc” Chúc các cháu 2000 thi tốt nhé. Gọi chúng nó vào đây mà nghe đi nào.