Thích solo uống rượu và cái kết

Upload by Mai • 21 lượt xem

Cứ tưởng thanh niên tửu lượng cao, lớn tiếng thách thức cả bàn nhậu. Nào ngờ sau cuộc tỷ thí, thanh niên này té xỉu ra khiến bạn phải khiêng về.