Thốn lên tận rốn với những pha troll khốn nạn

Upload by Thieu • 15 lượt xem

Nếu không muốn nhận phải những cái kết "thốn lên tận rốn" thì hãy luôn đề phòng những kẻ "khốn nạn" xung quanh mình.