Thứ bạn mất nết

Upload by Tra • 19 lượt xem

Đúng là thứ bạn mất nết không biết thương bạn mình đang vất vả.