Tôi chưa thấy 1 rapper nào chất như vậy

Upload by Yang Mi Kyung • 28 lượt xem

Mình chỉ ước đủ răng để rap hay hơn.