Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ là 1 giây

Upload by Thu Allison • 65 lượt xem

Nancy còn đặc biệt được khen ngợi giống với 2 mỹ nhân có tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba và Olivia Hussey.