Trận đấu Thái cực quyền khuynh đảo cả thế giới

Upload by Joy Tong • 7 lượt xem

Đạt đến cảnh giới của hai cao thủ này, chắc chắn họ phải có một "nền tảng" võ học cực khủng khiếp.