Trò chơi gây ức chế người chơi nhất thế giới

Upload by vunq • 1.132 lượt xem

Trò chơi tưởng như đơn giản lại tốn rất nhiều công sức, đòi hỏi người chơi phải thật bản lĩnh và khéo léo.