Trước khi muốn làm người tốt hãy nhìn trước ngó sau

Upload by Hiroko • 43 lượt xem

Trên đời này muốn làm người tốt đâu có dễ, không chịu để ý là làm việc tốt lại thành việc xấu ngay.