Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn nhưng chiếc quạt vẫn ở đây

Upload by THUYNT00 • 13 lượt xem

Tuy anh không ở đây nhưng những chiếc quạt vẫn còn mãi