WC 2018 News P.1

Upload by Yuuki • 25 lượt xem

Hứa hẹn lại thêm 1 năm khiến nhiều anh em mất ngủ. Khi mà đồ nhắm rượu bia và tinh thần đã chuẩn bị đầy đủ.