Xuân Bắc tập múa quạt theo phong cách Khá Bảnh

Upload by LIENLT00 • 18 lượt xem

Gương mặt đầy biểu cảm của Nam Tào khi tập múa quạt khiến nhiều người phì cười.